Ako hrať

Najprv si kliknutím na príslušné karty vyberte, ktoré kategórie chcete hrať - pantomíma, kreslenie, popisovanie. Možno ich vybrať aj viac naraz.

Pantomíma - slovo sa snažíte predviesť ostatným. Nesmiete vydávať žiadne zvuky, ani používať predmety alebo na ne ukazovať. Môžete ale ukazovať na časti svojho tela.

Kreslenie - slovo sa snažíte ostatným nakresliť. Nesmiete kresliť písmená ani čísla, nesmiete hovoriť ani gestikulovať.

Popisovanie - slovo sa snažíte ostatným popísať. Nesmiete použiť dané slovo, ani jeho časti, koreň a slová od neho odvodené.

Určite, ktorý hráč začne predvádzať, kresliť alebo popisovať. Ten potom zvolí "ZAČAŤ HRAŤ" a tým sa mu zobrazí vždy jedno slovo z každej vybranej kategórie.

Ostatní sa snažia slovo uhádnuť. Hráč, ktorý uhádne, získava bod a ide na rad ako ďalší. Ak neuhádne nikto, je na rade v poradí ďalší hráč.

Ak pred spustením hry vyberiete voľbu "Hrať s časovým limitom", v hre vám pribudne možnosť "SPUSTIŤ ČAS", ktorá začne odpočítavať časový limit (100 sekúnd) pre jedno kolo.

Hru môže hrať neobmedzený počet hráčov. Môžete hrať ako jednotlivci, prípadne sa môžete rozdeliť do družstiev.

Ak sa rozhodnete pre rozdelenie do družstiev, tak hráč, ktorý je na rade, predvádza, kreslí či opisuje vybraný pojem iba svojmu družstvu. Keď vaše družstvo uhádne, získavate bod a ide na rad družstvo ďalšie. V opačnom prípade bod nezískavate a na rade je opäť ďalší družstvo.